Tag / Sloterdijk

  • juli 4, 2015 - admin

    De demagogie van Peter Sloterdijk

    Ik wil in dit artikel enkele centrale ideeën van Peter Sloterdijk becommentariëren en de zwaktes van zijn betoog laten zien, een betoog dat vooral steunt op een demagogische stijl. Ik wil ook duidelijk maken dat Sloterdijk’s ideeën geenszins in de traditie van Nietzsche staan. In tegendeel, de ideeën van Peter Sloterdijk staan in scherp contrast […]

    Read More