Tag / Plato

  • (in progress) Volgens Plato hangen een politiek van grote projecten en een politiek van consumerende burgers samen. Die eerste politiek mag veelal op bewondering rekenen, terwijl die tweede politiek afkeur oproept. De tweede volgt volgens Plato op de eerste en de eerste legt de kiem voor de tweede, hij keurt daarom de eerste ook af. […]

    Read More