december 8, 2016 - admin

Megalomane politiek en “coporate capitalism”

(in progress)

Volgens Plato hangen een politiek van grote projecten en een politiek van consumerende burgers samen. Die eerste politiek mag veelal op bewondering rekenen, terwijl die tweede politiek afkeur oproept. De tweede volgt volgens Plato op de eerste en de eerste legt de kiem voor de tweede, hij keurt daarom de eerste ook af.

Iets dergelijks zien we in de politiek van “corporate capitalism” gebeuren, bijvoorbeeld in de relatie tussen India en de VS. India bedrijft de politieke van grote projecten bedrijft, terwijl de VS de politiek van consumerende burgers bedrijft. Echter hier volgt het eerste niet op het tweede, maar ze lopen eerder parallel. De VS is ook aanjager van de politiek van grote projecten, via “corporate capitalism”. Amerikaanse, alsook Indiase corporaties en de eigenaars hiervan, de multimiljardairs, wordt vrij baan gegeven door de Indiase politieke leiders om de grondstofvoorraden van het land toe te eigenen. Dat terwijl de eerzucht en het prestige van de Indiase politieke leiders wordt bevredigd in de megalomane projecten, zoals plannen en realisering van futuristische megasteden, in een samenspanning met de multimiljardairs. De politieke leiders worden verleid door de laatsten en zijn speelbal van de laatsten. Er wordt politiek bedreven, niet ten gunste van de bevolking, maar ten gunste van de multimiljardairs. De samenhang die er volgens Plato bestaat tussen de twee vormen van politiek, speelt ook in de huidige wereld. Zonder “corporate capitalism” is er geen massaconsumerende maatschappij mogelijk, want de voor de laatste noodzakelijke geldstromen mogen niet opdrogen, het financieel systeem berust op beide vormen van politiek. Zo vormen de megalomane politiek, “corporate capitalism” en de massaconsumerende maatschappij één systeem.

De multimiljardairs van het corporate kapitalisme leven een cultuur van hedonisme (men hoeft alleen maar te verwijzen naar een algeheel luxe ademende stad als Dubai), ze belijden een “religie van het kapitalisme” (Derrida), waarbij de historische tijd, meer dan elders, is opgelost in de “wereldbinnenruimte van het kapitaal”. (Sloterdijk)

1887 bedrijven officieel erkend als ‘natuurlijke personen’ (IFG, p. 148). Eenvoudige uitspraak van _een_ enkele rechter. (p. 149). Jaren negentig: staat in plaats van beschermer van mensenrechten en volksbelang tot beschermer van bedrijfsrechten en eigendom gemaakt. (p. 151).

Oosterling, college.

Bronnen:

– Plato
– Khaldun
– International Forum on Globalization, Een andere wereld is mogelijk (2003), uitgeverij Lemniscaat.
– Oosterling, Henk
– Derrida, Jacques, The Other Heading
– Sloterdijk, Peter, Het Kristalpaleis

Politiek Plato /

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *