Archives / juli 2016

  • In dit artikel wil ik een nieuw perspectief bieden voor democratieën, zowel voor democratieën die stevig verankerd zijn in de rechtsstaat als democratieën die bedreigd worden (zoals op moment van schrijven, nu in Turkije). Dat zal gepaar moeten gaan met een concept en een werkende vorm van internationale samenwerking (via internationaal recht en de internationale instituten, zoals de […]

    Read More
  • juli 15, 2016 - admin

    De kunst om vrij te worden

    Ik wil in dit artikel iets zeggen over onze houding ten opzichte van de kunst. De kunstervaring is oppervlakkig geworden, het gaat erom om deze te intensiveren. Ik probeer een alternatieve houding en benadering tot de kunst te beschrijven, een die een activering van de ziel inhoudt, een die de kunst gebruikt voor het leven, een die inspireert […]

    Read More