Archives / september 2015

  • september 10, 2015 - admin

    Sloterdijk’s demagogie

    Sloterdijk heeft met zijn laatste boek op zeer geniepige wijze weer een poging gedaan alles naar zijn hand te zetten. Toen zijn boek “Je moet je leven veranderen” werd gepubliceerd was dat een betoog waar de mensheid in die tijd weinig aan had. Dat was mijns inziens ook een poging om alles naar zijn hand te […]

    Read More