• Volgens Plato hangen een politiek van grote projecten en een politiek van consumerende burgers samen. Die eerste politiek mag veelal op bewondering rekenen, terwijl die tweede politiek afkeur oproept. De tweede volgt volgens Plato op de eerste en legt de kiem voor de tweede, hij keurt daarom de eerste ook af. Iets dergelijks zien we […]

  Read More
 • November 25, 2016 - admin

  Wilders zaait verdeling

  Er is veel ophef over de vraag of het juist is dat Wilders voor de rechter moet komen, of strafrechtelijke veroordeling mogelijk is en of de rechterlijke macht wel onpartijdig is in deze zaak. In tegenstelling tot anderen, waaronder hoogleraar in het recht Paul Cliteur, lijkt mij de weg van het strafrecht in de zaak […]

  Read More
 • Deze notitie betreft: De spanning tussen gemeenschappelijk bezit en privaat bezit, de rol van internationaal recht hierin en de mogelijkheid tot een universele democratie en dialoog tussen de westerse beschaving (ook wel genoemd “The North”) en de “niet-Westerse” beschaving (ook wel genoemd “The South”). Iets wat hard nodig geregeld moet worden in het internationaal recht, […]

  Read More
 • Democratie en het zich beroepen op de democratie is een wapen. Ieder volk, groepering of individu kan dat wapen binnen de grenzen van zijn land naar behoeven inzetten, het bergt een scala aan beschermingen in zich, het werkt kortom immuniserend. Dat kan echter niet zonder internationaal recht, gezien de vele regimes die hedentage nog altijd […]

  Read More
 • Hoe kunnen we er voor zorgen dat meer jonge mensen met plezier kunnen werken? Hoe kunnen organisaties innoveren en betere resultaten behalen? Hoe kan de sfeer op de werkvloer verbeterd worden? Hoe kunnen we er voor zorgen dat de economie in achterblijvende gebieden in Europa vooruit gaat in plaats van achterblijven? Op deze vragen hoop […]

  Read More
 • In dit artikel wil ik een nieuw perspectief bieden voor democratieën, zowel voor democratieën die stevig verankerd zijn in de rechtsstaat als democratieën die bedreigd worden (zoals op moment van schrijven, nu in Turkije). Dat zal gepaar moeten gaan met een concept en een werkende vorm van internationale samenwerking (via internationaal recht en de internationale instituten, zoals de […]

  Read More
 • July 15, 2016 - admin

  De kunst om vrij te worden

  Ik wil in dit artikel iets zeggen over onze houding ten opzichte van de kunst. De kunstervaring is oppervlakkig geworden, het gaat erom om deze te intensiveren. Ik probeer een alternatieve houding en benadering tot de kunst te beschrijven, een die een activering van de ziel inhoudt, een die de kunst gebruikt voor het leven, een die inspireert […]

  Read More
 • Zoals Peter Westbroek betoogt is de mens slechts een functie van de aarde. Wetenschappelijk gezien kan de mens dan ook als onderdeel van de geologie worden beschouwd. Dat punt wil ik nog eens extra onderstrepen door enkele, voor de meesten waarschijnlijk wonderbaarlijke, zinnen van Nietzsche te citeren: “Groots aan de mens is dat de mens geen doel […]

  Read More
 • March 8, 2016 - admin

  Ondernemers in dierenleed

  Het is verbluffend dat het merendeel van de mensen zich het leed van dieren in de veehouderij/bio-industrie niet echt aantrekken, maar wel verklaarbaar: dieren hebben geen stem en het leed van de dieren vindt dubbel in de anonimiteit plaats omdat het buiten ons gezichtsveld plaatsvindt. Dieren vallen onder de zorg van mensen, boeren in dit […]

  Read More
 • September 10, 2015 - admin

  Sloterdijk’s demagogie

  Sloterdijk heeft met zijn laatste boek op zeer geniepige wijze weer een poging gedaan alles naar zijn hand te zetten. Toen zijn boek “Je moet je leven veranderen” werd gepubliceerd was dat een betoog waar de mensheid in die tijd weinig aan had. Dat was mijns inziens ook een poging om alles naar zijn hand te […]

  Read More