• mei 17, 2017 - admin

  Against the unanimity rule

  The unanimity rule causes member states to wait instead and be passive instead of being involved. There are at least four reasons for this: Thinking along with France and Germany, to have and show good will, it’s not rewarded. On the contrary, chances are high one has to contribute more to the EU budget. It’s not […]

  Read More
 • Crowdfunding wordt steeds normaler gevonden, maar het potentieel ervan is nog lang niet bereikt. Crowdfunding kan ingezet worden ter oplossing van problematiek op het gebied van duurzaamheid, bescherming van de natuur en dieren en ook het dierenwelzijn in de veehouderij verbeteren. Dit artikel is toegespists op het laatste. Er zijn drie problemen te onderscheiden en […]

  Read More
 • Ik ga in dit artikel in op het Europa als bewaker van haar eigen stabiliteit, dat ik in het eerste artikel heb onderscheiden van het Europa als “hub” van de wereld. Het doet zich verstaan als een “psycho-politiek” relaas. De bewoners van de deelgebieden van Europa toetsen allereerst of het sociaal regelsysteem werkt, dit betreft […]

  Read More
 • januari 27, 2017 - admin

  De alterglobalistische beweging

  (in progress) De centrale leus van de alterglobalistische beweging luidt: “Another world is possible” Ze vertegenwoordigt een grote diversiteit aan groeperingen, die allen strijden tegen de dominante spelers op het wereldtoneel: het westerse marktdenken en verwoestende exploitatie van de aarde en de mens door machtige corporaties. Het centrale thema van haar politiek: “Many worlds in one world.” Dat […]

  Read More
 • (in progress) Volgens Plato hangen een politiek van grote projecten en een politiek van consumerende burgers samen. Die eerste politiek mag veelal op bewondering rekenen, terwijl die tweede politiek afkeur oproept. De tweede volgt volgens Plato op de eerste en de eerste legt de kiem voor de tweede, hij keurt daarom de eerste ook af. […]

  Read More
 • november 25, 2016 - admin

  Wilders zaait verdeling

  Er is veel ophef over de vraag of het juist is dat Wilders voor de rechter moet komen, of strafrechtelijke veroordeling mogelijk is en of de rechterlijke macht wel onpartijdig is in deze zaak. In tegenstelling tot anderen, waaronder hoogleraar in het recht Paul Cliteur, lijkt mij de weg van het strafrecht in de zaak […]

  Read More
 • Deze notitie betreft: De spanning tussen gemeenschappelijk bezit en privaat bezit, de rol van internationaal recht hierin en de mogelijkheid tot een universele democratie en dialoog tussen de westerse beschaving (ook wel genoemd “The North”) en de “niet-Westerse” beschaving (ook wel genoemd “The South”). Iets wat hard nodig geregeld moet worden in het internationaal recht, […]

  Read More
 • Democratie en het zich beroepen op de democratie is een wapen. Ieder volk, groepering of individu kan dat wapen binnen de grenzen van zijn land naar behoeven inzetten, het bergt een scala aan beschermingen in zich, het werkt kortom immuniserend. Dat kan echter niet zonder internationaal recht, gezien de vele regimes die hedentage nog altijd […]

  Read More
 • Hoe kunnen we er voor zorgen dat meer jonge mensen met plezier kunnen werken? Hoe kunnen organisaties innoveren en betere resultaten behalen? Hoe kan de sfeer op de werkvloer verbeterd worden? Hoe kunnen we er voor zorgen dat de economie in achterblijvende gebieden in Europa vooruit gaat in plaats van achterblijven? Op deze vragen hoop […]

  Read More
 • In dit artikel wil ik een nieuw perspectief bieden voor democratieën, zowel voor democratieën die stevig verankerd zijn in de rechtsstaat als democratieën die bedreigd worden (zoals op moment van schrijven, nu in Turkije). Dat zal gepaar moeten gaan met een concept en een werkende vorm van internationale samenwerking (via internationaal recht en de internationale instituten, zoals de […]

  Read More